Organogram Janssen de Jong Groep

Organogram

De organogram geeft onze clusterstructuur weer. Meer weten over onze dochterondernemingen? Ga dan naar “onze ondernemingen”.

Bekijk organogram