Cluster Wonen contentpagina - Janssen de Jong Groep - vacatures

Genderdiversiteit

De afgelopen jaren hebben we als Janssen de Jong Groep onze focus gelegd op genderdiversiteit. Zo zijn er zowel in de directie, in de Raad van Commissarissen als in commerciële en uitvoerende functies meer vrouwen aangesteld. Elk managementteam heeft inmiddels minimaal één vrouwelijk lid en we streven naar meer.

Judith HettingaGroup HR Manager

    Lees in onze privacyverklaring hoe we de gegevens uit dit formulier verwerken.

    Open bedrijfscultuur

    Binnen Janssen de Jong Groep streven we naar een open bedrijfscultuur. Een veilige werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt en zich vrij durft te uiten. We stimuleren medewerkers om zaken vanuit verschillende perspectieven te bekijken en tegengestelde meningen vrijuit met elkaar te delen. Een continu proces waar wij bewust invulling aan geven.